Mia de Neergaard
Cert. EQ-terapeut™
Kursledare på Kos – 4 Ess
Praktiserande EQ-terapeuter™
Deltagare berättar
You Tube kanalen
Nyhetsbrev
Press
       
 


Tillbaka
Anne-Marie Wallquist

Almavita

mobil: 0709 – 98 10 20
email:
amw@almavita.se
Trollebergsvägen 24 A
222 29 Lund
Vi har alla åtskilliga gånger utsatts för ord och handlingar som vi vid det aktuella tillfället inte hade resurser att bemöta på ett adekvat sätt. Detta ”hakar” fast inom oss och blir till cellminnen som så småningom gör att vi utvecklar reaktioner och reaktionsmönster som hindrar oss i våra liv.

2004 gick jag in i en ordentlig utmattningsdepression. Idag kan jag se det som den största gåva jag fått i mitt liv (jag hade använt många år att samla ihop till den).

EQ-terapi
Jag har via mina inre processer genom EQ-utbildningen funnit min egen inre styrka, glädje och frid, vilket gör att jag har en helt ny, fantastisk möjlighet att vägleda dig till samma rikedom. Detta genom att använda min egen inre visdom i stället för att, som tidigare, mestadels använda mig av hjärnan och intellektet som riktningsvisare och söka allt utanför mig själv, tro att hjälpen finns någonstans i omgivningen.Detta sätt att vägledas har varit revolutionerande för mig. Utbrändheten tvärvände och jag har upplevt en otrolig återhämtning på kort tid. Detta har förbluffat såväl min läkare som handledare på Försäkringskassa, Arbetsförmedling och Trygghetsrådet. Alla har helhjärtat stöttat min väg till att vägleda andra på samma sätt som jag själv blivit vägledd. Jag erbjuder dig vägledning på en inre resa, där du kan få tag i dessa ”hakningar”, komma till tals med dem och bli kvitt dem - och därigenom känna dig friare, gladare och starkare.

*Oberoende Herbalifedistributör och Wellnesscoach
Jag erbjuder hälsoanalyser och vägledning för dig som vill må bättre. Riktade produkter finns för olika målgrupper bl a idrottsmän, personer som vill reglera och kontrollera sin vikt, studerande och andra som behöver och vill ha ut maximalt av dagen. Välkommen att ringa för mer information och tidsbokning!
 

 

 
  Följ oss:       Få vårt nyhetsbrev: www.miadeneergaard.com
www.humanpotentialshop.se
  © 2011 Human Potential | www.humanpotential.se | Design: ACCA